POR Language POR Language
The Urban Legend small LOGO

Karakterer

En liste av hovedkarakterene i The Urban Legend.

Copyright © 2016 The Urban Legend AS. All Rights Reserved